تاریخ : يکشنبه 28 مهر 1398
کد 68

اجرای طرح آسیب شناسی توسعه منابع انسانی در استان تهران

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان از لزوم تکمیل فرم 6 جامع نیروی انسانی توسط دستگاه های اجرایی استان خبر داد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران علی شیرین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان از لزوم تکمیل فرم 6 جامع نیروی انسانی توسط دستگاه های اجرایی به منظور اجرای طرح آسیب شناسی توسعه منابع انسانی در استان تهران استان خبر داد.
وی اظهار کرد تمامی دستگاه های اجرایی استان ملزم به تکمیل فرم مورد نظر تا تاریخ  دهم آبانماه سال جاری می باشند.
فرم 6 جامع نیروی انسانی