تاریخ : شنبه 4 آبان 1398
کد 69

میزان خدمات الکترونیکی در سطح ملی 40 و در استان تهران 44 درصد است

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تاکنون 40 درصد خدمات در سطح ملی و حدود 44 درصد خدمات در سطح استان تهران به شکل الکترونیکی اراءه می شود.

علی شیرین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، درباره نشست تخصصی ارزیابی کیفی استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی استان اظهار کرد: این جلسه در راستای مصوبه شورای عالی اداری، مصوبات هیات وزیران، توصیه های رپیس جمهوری و برنامه های تحول اداری با حضور رابطین حدود 80 دستگاه اجرایی در سطوح مدیران، کارشناسان و روسای گروه برگزار شد.

وی افزود: همچنین سه گزارش فلسفه میز خدمت، جایگاه و الزامات قانونی میز خدمت، دولت الکترونیک و ارزیابی میز خدمت در سطح ملی و استانی، چگونگی تکمیل فرم های میز خدمت دستگاه ها و نوع خدمات دراین جلسه ارائه و به سوالات اعضای حاضر در نشست پاسخ داده شد.

به گفته شیرین، در آینده قرار است بر اساس ارزیابی میدانی، کارشناسان سازمان مدیریت در دستگاه های اجرایی حضور پبدا کنند و استقرار میز خدمت را به شکل کیفی مورد ارزیابی قرار دهند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد: دستگاههای اجرایی استان 100 درصد در استقرار میز خدمت مشارکت دارند، همچنین تاکنون 40 درصد خدمات در سطح ملی و حدود 44 درصد خدمات در سطح استان تهران به شکل الکترونیکی اراءه می شود.

وی اظهار کرد: بسیاری از نمایندگان دستگاه های اجرایی بر این باورند که برخی شهروندان به بعضی خدمات حضوری تمایل نشان داده و از انجام الکترونیکی آن خدمات سر باز می زنند. این موضوع باعش شده تا روند الکترونیکی شدن خدمات در برخی دستگاه ها کند شود.

شیرین گفت: الکترونیکی شدن خدمات باید به شکل یک فرهنگ جامع و نافع از سوی مردم پذیرفته شود و در این میان دستگاه های اجرایی ضمن معرفی اهمیت و مزایای خدمات الکترونیک به شهروندان در پیشبرد این فرهنگ و تسریع در اجرای دولت الکترونیک موثر خواهند بود.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی را موظف کردیم تا در ارزیابی ها و میز خدمت علت تمایل مردم به خدمات حضوری را جویا شوند که البته بسیاری دلیل آن را در افزایش تعرفه های شرکت مخابرات و هزینه های زیرساختی می دانند که برخی دستگاه های اجرایی را هم با چالش مواجه کرده است. این موضوع در جلسه آینده شورای راهبری توسعه مدیریت استان با حضور مدیرکل ارتباطات استان تهران بررسی خواهد شد.