آرشیو آخرین اخبار

گزارش یک بازدید|ارزیابی میز خدمت اداره کل درمان تامین اجتماعی استان

گزارش یک بازدید|ارزیابی میز خدمت اداره کل درمان تامین اجتماعی استان

(0)

جمعی از کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از میز خدمت اداره کل درمان تامین اجتماعی استان و بیمارستان شهید معیری بازدید کردند.

سه شنبه 1 بهمن 1398
کیفیت میز خدمت 47 دستگاه اجرایی استان تهران ارزیابی می شود

کیفیت میز خدمت 47 دستگاه اجرایی استان تهران ارزیابی می شود

(5)

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: کیفیت میز خدمت 47 دستگاه اجرایی استان تهران ارزیابی می شود و تا بهمن ماه نتایج آن استخراج خواهد شد.

چهارشنبه 6 آذر 1398
آزمون جامع استخدامی استان تهران برگزار شد

آزمون جامع استخدامی استان تهران برگزار شد

(7)

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از رقابت 47 هزار نفر در آزمون استخدامی سراسر کشور در استان تهران خبر داد.

شنبه 2 آذر 1398
رقابت 50 هزار تهرانی در هفتمین آزمون جامع استخدامی کشور

رقابت 50 هزار تهرانی در هفتمین آزمون جامع استخدامی کشور

(4)

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز رقابت 47 هزار نفر در آزمون استخدامی سراسر کشور در استان تهران خبر داد.

شنبه 2 آذر 1398
«نظام آموزش مديران و کارکنان دولت با نگاه استراتژيک»

برگزاري پنجمين کافه کتاب مرکز

«نظام آموزش مديران و کارکنان دولت با نگاه استراتژيک»

(13)

پنجمین کافه کتاب مرکز با حضور جمعی از کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی با نگاهی به مقاله «مقایسه نظام قدیم و جدید آموزش مدیران و کارکنان دولت با نگاه استراتژیک» برگزار گردید.

شنبه 18 آبان 1398
میزان خدمات الکترونیکی در سطح ملی 40 و در استان تهران 44 درصد است

میزان خدمات الکترونیکی در سطح ملی 40 و در استان تهران 44 درصد است

(4)

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تاکنون 40 درصد خدمات در سطح ملی و حدود 44 درصد خدمات در سطح استان تهران به شکل الکترونیکی اراءه می شود.

شنبه 4 آبان 1398
اجرای طرح آسیب شناسی توسعه منابع انسانی در استان تهران

اجرای طرح آسیب شناسی توسعه منابع انسانی در استان تهران

(46)

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان از لزوم تکمیل فرم 6 جامع نیروی انسانی توسط دستگاه های اجرایی استان خبر داد

يکشنبه 28 مهر 1398
بررسی طرح ارزیابی کیفی استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی در جلسه مشترک امور توسعه دولت الکترونیک با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان

بررسی طرح ارزیابی کیفی استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی در جلسه مشترک امور توسعه دولت الکترونیک با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان

(6)

در جلسه مشترک امور توسعه دولت الکترونیک و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران طرح ارزیابی کیفی استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی بررسی گردید

يکشنبه 28 مهر 1398
جشنواره شهید رجایی| ۳ دستگاه برتر در بخش اقتصاد مقاومتی استان تهران

جشنواره شهید رجایی| ۳ دستگاه برتر در بخش اقتصاد مقاومتی استان تهران

(6)

در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی استان تهران ۳ دستگاه برتر در بخش اقتصاد مقاومتی استان تهران معرفی شدند.

شنبه 16 شهريور 1398
جشنواره شهید رجایی| ۶ فرماندار برتر استان تهران معرفی شدند

جشنواره شهید رجایی| ۶ فرماندار برتر استان تهران معرفی شدند

(6)

در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی استان تهران ۶ فرماندار برتر استان تهران معرفی شدند.

شنبه 16 شهريور 1398