معرفی معاونت

آقای نصراله ابراهیمی
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی


 

 

تحصیلات:

لیسانس مهندسی صنایع-فوق لیسانس MBA  (مدیریت اجرایی) دکتری PH.D  مدیریت راهبردی دانش(در مرحله دفاع رساله)

 

سوابق اجرایی:( 1395-1380)

-معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران(4 سال)

-مشاور استاندار  تهران و قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران

-معاون استاندار  تهران با حفظ سمت سرپرست فرمانداری شهر ری تهران

-معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 94تا کنون

-مدیر کل امور اداری و مالی استانداری تهران

-مشاور عالی استاندار زنجان

-مشاور و مدیر کل حوزه استاندار زنجان

-مشاور استاندار و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان

-مدیر کل امور اداری و مالی استانداری زنجان با حفظ سمت تفویض اختیارات استاندار در معاونت  توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری زنجان

-عضو ونائب رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری ها ی تهران و زنجان و سازمان های تابعه 10سال

-عضو هسته گزینش استانداری های تهران و زنجان 10 سال

-عضو هیات مرکزی گزینش وزارت کشور

-رئیس هیات مدیره شرکت هلدینگ تعاونی کارکنان وزارت کشور (3سال)

-رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی عمران پاک اندیش استانداری تهران 94 تا کنون

 

اهم فعالیتها:

-نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شورای راهبری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

-نماینده استاندار وعضو شورای بنیاد نخبگان استان تهران

-رئیس کار گروه تحول اداری معاونین  توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداریها ی منطقه یک کشوری

-رئیس کار گروه انتقال کلانشهر تهران

-جانشین استاندار تهران در کارگروه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با رشوه و فساد

-جانشین استاندار تهران در کمیسیون های لوایح و اجتماعی دولت

-نماینده استاندار تهران در کمیسیون تخصصی شورای عالی اداری کشور

-نماینده استاندار تهران در کار گروه تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

-جانشین استاندار تهران در کارگروه ساماندهی فضای اداری نهاد ریاست جمهوری

-رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان تهران

-دبیر شورای اداری استان تهران و استان زنجان

-نماینده  اعزامی دولت در هیات های تجاری کشورهای اروپایی و عربی

-استاد دانشگاه و رئیس هیات امنای مرکز علمی کاربردی استانداری تهران(4 سال)

-مشاور رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تهران

 

فعالیتهای فرهنگی،اجتماعی:

-مشاور اداری و مالی ستاد نماز جمعه تهران

-عضو هیات امناء و هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران

-جانشین استاندار در ستاد اقامه نماز استان تهران

-نماینده استاندار و ائمه جمعه و جماعات استان تهران


تلفن تماس : 8535147   

نمابر : 85351472


N.ebrahimi@thmporg.ir   :پست الکترونیکی