ارتباط با ما

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 
آدرس : تهران خیابان شهید وحید دستگردی(ظفر) خیابان نفت شمالی خیابان دوازدهم پلاک 32 طبقه هشتم
تلفن : 22901240            نمابر  : 22901242