نیازهای استخدامی آموزش و پرورش شهر تهران روی میز سازمان مدیریت
کیفیت واگذاری خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان ارزیابی می‌شود
لزوم اجرای اثربخش ارزیابی عملکرد با مشارکت رابطین دستگاه‌های اجرایی
برپایی جلسه تدوین سند چشم انداز توسعه منابع انسانی 1415
تقاضای مشارکت در تدوین چشم انداز توسعه منابع انسانی استان تهران
معیار رشد دستگاه ها در شاخص های عمومی و اختصاصی مورد توجه قرار گرفت

گزارش تصویری

نیازهای استخدامی آموزش و پرورش شهر تهران روی میز سازمان مدیریت

کیفیت واگذاری خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان ارزیابی می‌شود

لزوم اجرای اثربخش ارزیابی عملکرد با مشارکت رابطین دستگاه‌های اجرایی

برپایی جلسه تدوین سند چشم انداز توسعه منابع انسانی 1415

معیار رشد دستگاه ها در شاخص های عمومی و اختصاصی مورد توجه قرار گرفت

تجلیل از دستگاههای اجرایی استان تهران در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی در چهار محور

برگزاری جشنواره شهید رجایی تا پایان هفته اول مهرماه

بهره‌مندی بازنشستگان از ۸۵ درصد حقوق شاغلین